Referat fra Bestyrelsesmøde d. 23/5-2019

Dagsorden:

 1. Konstituering af ny bestyrelse.

Formand: Jess Fauerskov Petersen

Næstformand: Jeanette Pedersen

Kasserer: Jess Seisersen

Medlemmer:

Sanne Cordt

Brian Rytter

Maria Kofoed

Mette Martloh

Peter Hansen Snedker

2. Velkommen til nye medlemmer.

Brian og Jess Fauerskov blev sat ind i bestyrelsens arbejde.

3. Fordeling af arbejdsopgaver.

Vi fik sat Tovholdere på forskellige af bestyrelsens opgaver.

DH ungdom – Peter Hansen Snedker

Sportssystem – Nanni Køhler – Peter Hansen Snedker – Jess Fauerskov

Hjemmeside og Facebook – Jeanette Pedersen

Løbsdage/Ponydage – Sanne Cordt – Brian Rytter – Jeanette Pedersen

Sponsor – Mette Marloth – Peter Hansen Snedker – Jess Fauerskov- Jess Seisersen – Anita Jensen

Travskolen – Nanni Køhler – Brian Rytter

Præmier – Maria Kofoed

4. Dyreskuet 14-16 Juni.

Vi stiller i år med mange ponyer både på det store dyreskue og på børnedyreskuet.

2 stk.  Shetlændere

7 stk. Gotlands Russ

4 stk. Børnedyreskuet.

Super flot at så mange af vores unger støtter op om Dyreskuet.

Vi har bestemt at vi laver fælles spisning fredag og lørdag aften. samt fredag,lørdag og søndag morgen.

middagsmad står man selv for hver i sær.

På børnedyreskuet vil Mette Maroth, Brian Rytter , Stina Mørk, Frederikke Kirchhoff være omkring ponyerne.

5. Ponydage.

Vi er så heldige at vores ponydage er vokset til mange flere løb pr dag. og det er skønt.

Brian Rytter bliver fremadrettet den person, som styrer staldområdet. Og vil godkende oprydning m.m. efter hver løbsdag, så vi får rettet op på rod vi efterlader.

Der vil blive strammet op på aflevering af lånt boks og spiltov der er lånt på dagen, samt nummerskilte aflevering.

Sanne står for Dommertårnet, inkl forplejning af dommere.

Maria står for præmier og uddeling af dette. ( Vi håber på hjælpe fra forældre og børn til uddeling af disse)

Jeanette vil lave staldplaner og lægge op på vores facebookside inden dagen.

Vi sørger hjælpere til søndag d. 21/7-2019 til vores finaledag. Da vi mangler folk til mange opgaver denne dag.

6. DM Monte/ DM revanchen 7/9-2019

Der bliver mange løb denne dag og vi mangler forsat sponsorer til DM løbene og Revancheløbene.

Dagens program tages op til næste bestyrelsesmøde.

7. Åbent hus

Årets Åbenhus dag er blevet fastsat til Søndag d. 11 August 2019. Fra kl. 12.30-16.00.

I den forbindelse starter vi med en fælles træning, hvor vi håber at vores elever vil tage deres ponyer med ind, til en stor fælles træning, sammen med søndagsholdet. Så nye ansigter kan se hvad vi laver til træning, og se vores dejlige sammenhold.

Vi har nye flyvers undervejs som vi håber at medlemmerne vil hjælpe med at dele ud på den store familiedag d. 8 Juni og til dyreskuet 14-16 juni.

8. Travskolen

Der blev snakket om træningen på de forskellige hold. Inden næste bestyrelsesmøde har alle 4 trænere været til møde med Nanni ( koordinere Travskolen) og Brian Rytter ( Bestyrelsens mand Travskolen)

Hvor der vil blive lavet en plan for hver Træningshold.

Onsdag Øvede Elever der kan klare sig selv.

Torsdag Begyndere/ Øvede

Søndag Begynder/ Øvede

9. Evt.

Oprydning af vores skurvogn.

Spørge banen om mulighed for et nyt rum til vores udstyr.

Vi håber at vi på sigt kan få samlet travskolen/ Klubben til samme sted på banen. Idag er vi spredt over hele banen.

 

Dato for næste møde er. Torsdag d. 6/6-2019 kl 16.30

 

Skrevet af Jeanette Pedersen